20 jan 2017 15:31

Defensie: Voortzetting van de vormingsopdracht in Tunesië in 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput de voortzetting van de vormingsopdracht van specialisten en de uitwisseling van expertise in Tunesië in 2017 goed.

De steun van Defensie aan de Tunesische strijdkrachten in het kader van de strijd tegen het terrorisme situeert zich zowel op een multinationaal / multilateraal niveau in het kader van het G7+3 platform als op een bilateraal niveau. Het programma van de bilaterale activiteiten voor 2017 omvat een geheel van vormingen van specialisten, activiteiten in het domein van militaire bijstand en het uitwisselen van expertise in en met Tunesië.

De doelen van de activiteiten zijn veelzijdig:

  • de Tunesische autoriteiten coachen en bijstaan in het kader van de versterking van hun capaciteiten
  • kennis en expertise in verschillende domeinen uitwisselen om eigen procedures te verbeteren
  • Belgische militairen de kans geven om te trainen in een woestijnachtige omgeving om nieuwe of bestaande competenties te verwerven of te versterken