20 jan 2017 15:31

Erkenning van twee instellingen voor de belastingvrijstelling van prijzen toegekend aan geleerden of kunstenaars

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed in verband met de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies die betaald of toegekend worden aan geleerden, schrijvers of kunstenaars

De ontwerpen vullen de lijst van erkende instellingen voor de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies aan met: 

  • VZW "Les Amis des Instituts Pasteur" voor betaalde onderzoeksbeurzen vanaf 1 januari 2014 (naast de prijs "Jules Bordet" die al is erkend)
  • "Sciences, Art, Culture en Wallonie - Fondation Désiré Jaumain" voor prijzen en subsidies betaald of toegekend vanaf 1 januari 2016

De ontwerpen van koninklijk besluit worden voor ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerpen van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars