20 jan 2017 15:31

Belgische deelname aan de trainingsopdracht van Malinese strijdkrachten in 2017

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de verderzetting van de Belgische bijdrage aan de Europese traningsmissie van de Malinese strijdkrachten (EUTM Mali) in 2017.

Ongeveer 175 militairen zullen aan deze missie deelnemen tot eind 2017, onder voorbehoud van de evolutie van Europese en nationale planningselementen. Het takenpakket van het detachement Force Protection in het militair kamp in Koulikouro omvat het beschermen van de infrastructuur en het personeel van EUTM tijdens de gecentraliseerde en gedecentraliseerde training, het begeleiden van konvooien tussen Koulikouro en Bamako en het ter beschikking stellen van een Quick Reaction Force (QRF) om tussen te komen in geval van incidenten.

De EU besteedt binnen het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) bijzondere aandacht aan de veiligheid en het versterken van stabiele besturen in de zuidelijke periferie. De stabiliteit in Noord-Afrika en in het bijzonder de Sahelregio is ook een prioriteit voor de Belgische regering (het bestrijden van terrorisme, de vluchtelingenproblematiek, "Southern neighbourhood EU") gezien de onmiddellijke impact op Europa en ons land. Het bewerkstelligen van vrede in Mali is een onontbeerlijke factor voor het bekomen van stabiliteit in de Sahel. In het kader van de Sahelstrategie van de Europese Unie draagt de trainingsmissie EUTM Mali bij tot de noodzakelijke stabiliteit in de regio. Een zichtbare en prominente bijdrage in de Sahelregio draagt bij tot het imago van Defensie.