08 jun 2018 17:51

Benoeming van een lid van de Ombudsdienst voor telecommunicatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid van de Ombudsdienst voor telecommunicatie benoemt.

Het ontwerp hernieuwt het mandaat van het Franstalige lid van de Ombudsdienst voor telecommunicatie, Jean-Marc Vekeman, vanaf de einddatum van zijn mandaat, namelijk vanaf 1 april 2018.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.