28 feb 2014 19:28

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van bpost

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de benoeming van een gewoon lid van de raad van  bestuur van bpost.

Mevrouw Bernadette Lambrechts, voorgesteld door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), wordt benoemd als lid van de raad van bestuur van bpost voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.