01 apr 2022 18:07

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Nationale Loterij, Sammy Mahdi, een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij.

Bart Stokmans wordt voorgedragen als gewoon Nederlandstalig lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij, ter vervanging van Ann Brusseel, van wie hij het mandaat zal volbrengen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.