Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij