24 jun 2022 16:14

Hernieuwing van het mandaat van een adjunct-commissaris op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi een ontwerp van koninklijk besluit goed over de hernieuwing van het mandaat van een adjunct-commissaris op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Het mandaat van Sophie Van Balberghe, Franstalig adjunct-commissaris bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen, loopt af op 31 juli 2022. Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de toekenning van het mandaat te hernieuwen voor vijf jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.