01 apr 2022 18:07

Realisatie van de vereiste opvangcapaciteit 2022

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi nota van de realisatie van de vereiste opvangcapaciteit in 2022.

In dit kader geeft de ministerraad zijn goedkeuring voor de nieuwe verlengingen van de sites Svasta Jalhay, Umami Hasselt en G4S Saint-Joseph, en dit voor een periode van zes maanden. De raad heeft Fedasil ook gemachtigd om zijn beschikbare reserves te gebruiken om in 2022 de investeringen in Glons en de extra kosten van de private partners te financieren. Tot slot heeft de ministerraad het akkoord aan Fedasil gegeven om de COVID-containers tot en met 30 juni 2022 te laten staan, net als de overige containers in andere centra die naar aanleiding van de COVID-crisis werden bijgeplaatst.