20 mei 2022 14:45

Overheidsopdracht voor de Dienst Vreemdelingzaken: catering in de gesloten centra

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor rekening van de Dienst Vreemdelingenzaken omtrent de catering in de gesloten centra.

Concreet gaat het om het aanduiden van een dienstverlener die instaat voor het bereiden van maaltijden en de bedeling ervan aan de personen die verblijven in de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het contract zal afgesloten worden voor een duurtijd van één jaar.