13 sep 2012 18:07

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Agenschap voor Buitenlandse Handel

De ministerraad benoemt op voorstel van minister van Buitenlandse Handel Didier Reynders, de heer Pieter Timmermans als lid van de raad van bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse handel. Hij zetelt als gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Hij voleindigt het mandaat van de heer Rudy Thomaes.