14 sep 2012 18:47

Ministerraad van 14 september 2012

De ministerraad vergaderde onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Tijdens de persconferentie na de ministerraad somde eerste minister Elio Di Rupo de belangrijkste beslissingen van deze week op. Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx stelde het implantatenplan voor dat garanties moet bieden voor de kwaliteit van medische implantaten na de schandalen van het laatste jaar. De eerste acties starten op dit ogenblik. Minister Van Zelfstandigen Sabine Laruelle gaf toelichtingen bij de uitbreiding van de verzekering tegen faillissement voor zelfstandigen. De uitbreiding moet zelfstandigen in moeilijkheden helpen zonder extra premie. Minister van Werk Monica De Coninck zei dat de sector van de dienstencheques een belangrijke economische sector is die bovendien zwaar wordt gesubsidieerd. Daarom is het belangrijk volgens de minister dat er correct wordt omgesprongen met de financiële middelen. Een verplichte waarborg voor ondernemingen die een erkenning aanvragen zal meer garanties bieden tegen misbruiken. Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block stelde het Federaal Plan voor armoedebestrijding voor. Het plan moet de Europese doelstelling halen om tegen 2020 380 000 mensen uit de armoede te halen. Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken legde ten slotte uit hoe de mobiliteit van de ambtenaren zal verhogen door de vacatures en promoties open te stellen voor ambtenaren uit andere federale overheidsdiensten.       

Zie video.

De ministerraad heeft volgende beslissingen genomen: