13 sep 2012 18:46

Instemming met de overeenkomst tussen België en Albanië over de overbrenging van gevonniste personen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende de instemming met de Overeenkomst tussen België en Albanië betreffende overbrenging van gevonniste personen*.

De overeenkomst vergemakkelijkt de overbrenging van gevonniste personen tussen België en Albanië. Beide landen verbinden zich ertoe samen te werken om de maatschappelijke herintegratie van de gevangenen te bevorderen en om de samenwerking en de formaliteiten bij dergelijke overbrengingsprocedure te preciseren.

Albanië heeft het Europees Verdrag van 1983 inzake de overbrenging van veroordeelde personen geratificeerd, maar niet het Protocol van 1997, verbonden met het verdrag, dat de overbrenging zonder de toestemming van de veroordeelde persoon regelt.

Met de ratificering van de overeenkomst zal België bijdragen tot een betere bilaterale gerechtelijke samenwerking met de niet-lidstaten van de Europese Unie en de bestaande goede relaties met Albanië bestendigen. 

*Brussel, 29 juli 2010.