13 sep 2012 18:36

Hulpverleningsopdracht van Defensie in Brazzaville

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om drie militairen in te zetten bij een hulpsverleningsopdracht in Brazzaville. Ze zullen het Congolese leger bijstaan op het vlak van de opslag van munitie.

De drie munitiespecialisten zullen de Congolese militairen opleiden op het vlak van de opslag van munitie, zodat incidenten vermeden worden. Op 4 maart 2012 kende Brazzaville immers een ramp bij de ontploffing van een munitiedepot waarbij vele slachtoffers vielen. De militairen blijven er zes weken vanaf eind september 2012.  Ze bekomen het statuut hulpverlening buiten het nationale grondgebied (KB 03, coefficient 2).