13 sep 2012 18:47

Instemming met het verdrag over de toetreding van Kroatië tot de EU

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie. Op 9 december 2011 hebben alle verdragsluitende partijen het Verdrag in  Brussel ondertekend.

Indien alle akten van bekrachtiging voor 1 januari 2013 zijn neergelegd en Kroatië zich blijft inspannen om alle verplichtingen te vervullen en alle noodzakelijke hervormingen tijdig af te ronden, treedt het verdrag op die dag in werking. Kroatië heeft zijn parlementaire ratificatieprocedures reeds afgerond.