13 sep 2012 13:14

Loopbaanonderbreking bij de Franse Gemeenschapscommissie en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Werk Monica De Conink de toestemming aan de Franse Gemeenschapscommissie en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap om de statuten van hun personeel op het vlak van loopbaanonderbreking te wijzigen.

De stagiairs bij de Franse Gemeenschapscommissie zullen ouderschapsverlof kunnen opnemen onder de vorm van loopbaanonderbreking. De personeelsleden van het Parlement van de Duitstalige gemeenschap hebben recht op loopbaanonderbreking.

Voor de toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen is het voorafgaand akkoord van de federale ministerraad nodig.