13 sep 2012 18:23

Terugbetalingen en bijdragen voor het betaald educatief verlof vastgelegd

De ministerraad legt op voorstel van minister van Werk de terugbetalingen en bijdragen van de werkgevers voor het betaald educatief verlof* vast.

Voor het schooljaar 2012-2013 gelden volgende financiële regels:

  • het brutoloon voor de uren educatief verlof wordt  vanaf 1 september 2012 tot 31 augustus 2013 beperkt tot 2 706 euro
  • de terugbetaling aan de werkgevers wordt beperkt tot een forfait van ten hoogste 21,65 euro per uur educatief verlof
  • de huidige werkgeversbijdrage blijft van het vierde kwartaal van 2012 tot en met het derde kwartaal van 2013 behouden op 0,05%

Het besluit houdt rekening met het advies van de Nationale arbeidsraad.

*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen