13 sep 2012 18:22

Globaal project van de Duitstalige Gemeenschap voor de tewerstelling van jongeren - addendum

De ministerraad gaat akkoord met een addendum bij het globaal project van de Duitstalige Gemeenschap dat als doel heeft jongeren in de non-profitsector te werk te stellen.

Het addendum definieert de opleiding die de jongeren moeten volgen tijdens de tewerkstelling in het globaal project. Het globaal project sluit aan op het generatiepact en heeft als doel laaggeschoolde jongeren aan te werven en tijdens de tewerkstelling op te leiden, zodat ze meer kansen hebben op de arbeidsmarkt.