14 sep 2012 12:45

Programma voor begrotingshulp voor de sector gezondheid in Oeganda

De ministerraad beslist de financiële middelen vast te leggen voor een programma begrotingshulp aan de sector gezondheidszorg in Oeganda en voor de maatregelen op het vlak van expertise, opvolging en beheer. De ministerraad wil zo de inspanningen van de ontwikkelingssamenwerking met Oeganda verderzetten.    

België speelt sinds 2006 een belangrijke rol in de gezondheidssector van Oeganda op het vlak van de ontwikkelingssamenwerking. De begrotingshulp die nu wordt toegekend, komt er in overleg met de andere partnerlanden en op basis van een Memorandum of understanding. Het memorandum steunt het Health Sector Support  Investment Plan dat Oeganda voor de hervorming van de gezondheidssector opstelde. De Belgische bijdrage gaat naar het Poverty Action Fund op de Oegandese begroting dat enkel mag worden gebruikt voor sociale initiatieven voor armoedebestrijding en sociale actie. Het programma wordt nauw opgevolgd en gecontroleerd op het vlak van de aangewende middelen. De kosten voor expertise, opvolging en beheer worden afgerekend met de Belgisch Technische Coöperatie die daarvoor instaat.