13 sep 2012 18:43

Verdrag tussen België en de Dominicaanse Republiek betreffende de overbrenging van gevonniste personen

De ministerraad keurt het voorontwerp van wet goed houdende de instemming met het Verdrag tussen België en de Dominicaanse Republiek betreffende overbrenging van gevonniste personen*.

Het verdrag vergemakkelijkt de overbrenging van gevonniste personen tussen België en de Dominicaanse Republiek. Beide landen verbinden zich ertoe om samen te werken om de maatschappelijke herintegratie van de gevangenen te bevorderen, en om de verschillende vormen van samenwerking vast te stellen. De formaliteiten voor dergelijke overbrengingsprocedure worden eveneens gepreciseerd.

Dankzij het verdrag zullen Belgische burgers die in de Dominicaanse Republiek werden gevonnist, een betere opvolging en betere herintegratiekansen genieten dan indien ze hun straf volledig in het buitenland zouden moeten uitzitten.

Door het verdrag te ratificeren zal België bijdragen tot betere bilaterale gerechtelijke samenwerking met de niet-lidstaten van de Europese Unie en de Raad van Europa, en zal het de bestaande goede relaties met de Dominicaanse Republiek bestendigen. 

Santo Domingo, 5 mei 2009.