13 sep 2012 18:10

Financiering van projecten van de politie via het Verkeerveiligheidsfonds 2011

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet om projecten van de geïntegreerde politie te financieren via een voorafname op het Veiligheidsfonds. De projecten dragen bij tot een snellere vaststelling van verkeersinbreuken en een snellere inning van boetes.

De geïntereerde politie zal via een voorafname op de inkomsten van het Verkeersveiligheidsfonds verschillende projecten financieren die de vaststelling van verkeersinbreuken en de vlotte afhandeling van de inning van boetes vergemakkelijken. Daarnaast dient de afname ook om verkeerstechnisch materiaal aan te kopen via gemeenschappelijke aankopen.  

*ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorafname op het Verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie