13 sep 2012 18:02

Kredieten voor projecten van de FOD Informatie- en Communicatietechnologie vastgelegd

De ministerraad keurt de vastleggingskredieten goed voor twee projecten van de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict).

Het gaat om:

  • de bijkomende bestellingen bij de opdracht voor kortetermijn uitbreidingen op de bestaande IAM-services (identity and acces management) gegund aan Cybertrust Belgium. De IAM-services laten toe om e-government toepassingen veilig aan de gebruikers aan te bieden.
  • de verlenging van een overeenkomst met Certipost nv volgens de onderhandelingsprocedure voor de levering van certificatiediensten (raamovereenkomst voor de uitreiking van digitale certificaten).