14 sep 2012 18:45

Voorontwerp van wet houdende het consulair wetboek

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met het voorontwerp van wet dat de consulaire code actualiseert.

De tekst van de consulaire code wordt gemoderniseerd. Een aantal bevoegdheden op consulair vlak die in verschillende wetten opgenomen zijn, worden samengebracht. Overbodige bepalingen zijn geschrapt.
Voortaan kan de medewerker van een consulaat consulaire zelf akten opmaken zonder via het posthoofd te passeren. De code plant ook bijkomende controles voor de strijd tegen valse documenten en is aangepast aan de evolutie op het vlak van informatietechnologie.