14 sep 2012 18:23

Toekenning van mandaten bij de Federale Politieraad

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en minister van Justitie Annemie Turtelboom voorstellen, over de toekenning van mandaten in de Federale Politieraad.

Volgende mandaten worden verlengd:

  • Willy Bruggeman, voorzitter
  • Claude Michaux, procureur-generaal, effectief lid
  • Stefaan Platteau, burgemeester in het Vlaams Gewest, effectief lid
  • Freddy Thielemans, burgemeester in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, effectief lid
  • Bruno Bulthé, procureur des konings, plaatsvervangend lid

Volgende personen worden aangesteld:

  • Rosette Vandenborne, procureur des konings, effectief lid
  • Christian De Valkeneer, procureur-generaal, plaatsvervangend lid
  • Jean-Marie Brabant, korpschef van de lokale politie, effectief lid
  • Jean-Michel Joseph, korpschef van de lokale politie, plaatsvervangend lid