14 sep 2012 18:44

Selectieprocedures voor ambtenaren federale overheidsdiensten efficiënter - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed* dat de selectieprocedures van federale ambtenaren efficiënter wil maken en de mobiliteit van ambtenaren wil verhogen zoals gepland in het regeerakkoord.

De maatregel wil de aanwerving van ambtenaren versnellen door de mogelijkheid te bieden om  tegelijk verschillende benoemingsmogelijkheden te lanceren zodat aan het einde van de vergelijkende selectie een rangschikking kan worden opgemaakt. Voor de interne promotie van ambtenaren blijft er een aparte procedure bestaan.

Voor bepaalde delen van de selectie kunnen kandidaten vrijstellingen bekomen en voor bepaalde modules waarvoor de kandidaat niet geslaagd was, kan hij een tijdelijke uitsluiting oplopen, om het leereffect te vermijden. De duur van de vrijstelling wordt bepaald door de afgevaardigd-bestuurder van Selor en bedraagt ten minste twee jaar.

Om de mobiliteit te verhogen, worden interne selecties voortaan beschouwd als vergelijkende selecties, waarvoor ook ervaring in de functie kan worden gevraagd.

*ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de selectie van het rijkspersoneel.