31 mrt 2017 18:03

Benoeming van een lid van het Auditcomité van de Federale Overheid

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de benoeming van een lid van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO). 

De heer Wim De Naeyer wordt voor een mandaat van 6 jaar aangesteld als lid van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO). 

Het ACFO is samengesteld uit zeven onafhankelijke deskundigen, waarvan minstens drie van de Nederlandstalige taalrol en drie van de Franstalige taalrol.