31 mrt 2017 18:03

Ministerraad van 31 maart 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 31 maart 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Op de persconferentie kondigde eerste minister Charles Michel aan dat de ministerraad een belangrijk ontwerp van koninklijk besluit heeft goedgekeurd in verband met de hervorming van de procedure van overheidsopdrachten. De regering engageert zich om de procedure te vereenvoudigen, met aandacht voor de strijd tegen sociale fraude, en pleit hiervoor ook op Europees niveau.

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon lichtte vervolgens de oprichting van een Vlaams-Federale werkgroep voor het coördineren van vrijwillige fusies van gemeenten toe. Het gaat immers om een gewestelijke bevoegdheid met gevolgen voor de federale staat.

In het kader van de strijd tegen terrorisme, stelde minister van Financiën Johan Van Overtveldt twee voorontwerpen van wet voor die het witwassen van geld en de financiering van terrorisme aanpakken. Daarnaast presenteerde minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit in verband met de uitwisseling van passagiersgegevens in de luchtvaartsector. Er worden ook maatregelen getroffen om te vermijden dat het noodnummer 112 overbezet geraakt bij een ramp: er wordt een systeem van precalltaking ingevoerd, er wordt een supraprovinciaal netwerk opgebouwd en er wordt een nummer 1722 gecreëerd voor niet-levensbedreigende oproepen.

Wat de re-integratie van werknemers die langdurig ziek zijn geweest, betreft, kondigden minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit aan ter responsabilisering van werkgevers, werknemers en artsen. Het is de bedoeling om mensen die de capaciteiten hebben om te werken, te motiveren om opnieuw aan de slag te gaan. 

Vervolgens presenteerde minister van Werk Kris Peeters enkele ontwerpen van koninklijk besluit over het toekennen van extra tijdskrediet. Daarnaast wordt de verhoging van de uitkering van personen die meer dan vijf jaar bij dezelfde werkgever in dienst zijn, beperkt, zodat tijdskrediet betaalbaar blijft.

Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir verklaarde dat de ministerraad groen licht heeft gegeven voor de aankoop van een nieuw onderzoeksschip Belgica. Dat is een positief signaal aan de Belgische wetenschappelijke instellingen.

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer gaf meer uitleg over de goedkeuring van de hervorming van de Privacycommissie (zie presentatie in bijlage). 

Eerste minister Charles Michel sloot de persconferentie af met een veroordeling van het geweld dat gisteren plaatsvond aan de Turkse ambassade in Brussel: "de regering aanvaardt niet dat buitenlandse conflicten naar België geïmporteerd worden."