31 mrt 2017 18:03

Benoeming van leden van de Raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de vervanging van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst.

Het ontwerp heeft tot doel om mevrouw Els Haelterman te benoemen als vertegenwoordiger van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de heer Yves Dricot als haar plaatsvervanger. Zij zullen in de raad van bestuur zetelen voor de resterende periode van de lopende termijn van vijf jaar van de ontslagnemende leden.