31 mrt 2017 18:03

Oprichting van een Vlaams-federale werkgroep betreffende vrijwillige fusies van gemeenten in Vlaanderen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de oprichting van een Vlaams-federale werkgroep in verband met de vrijwillige fusies van gemeenten in Vlaanderen per 1 januari 2019.

Dankzij de vijfde Staatshervorming zijn de gewesten sinds 1 januari 2002 bevoegd voor het wijzigen of corrigeren van de grenzen van de provincies en van de gemeenten. In uitvoering van deze bevoegdheid voert de Vlaamse Overheid een beleid tot stimulering van vrijwillige fusies van gemeenten. De betrokken gemeenteraden moeten uiterlijk op 31 december 2017 een definitieve beslissing tot fusie nemen en deze bezorgen aan de Vlaamse Overheid. De vrijwillige fusie van gemeenten zal dan een aanvang nemen op 1 januari 2019.

De gemeenteraden van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek  in de provincie Limburg en Kruishoutem en Zingem in de provincie Oost-Vlaanderen namen in december 2016 de principiële beslissing tot samenvoeging. De fusie treedt in werking op 1 januari 2019. 

Op aanvraag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, wordt een Vlaams-federale werkgroep opgericht binnen de FOD Binnenlandse Zaken, om de fusies van gemeenten te faciliteren en te coördineren.