31 mrt 2017 18:03

Vaststelling van de brugdagen voor 2017 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van omzendbrief goed betreffende de vaststelling van de brugdagen voor 2017 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt.

Een dienstvrijstelling wordt toegekend aan alle personeelsleden op vrijdag 26 mei 2017 (de vrijdag na Onze-Heer-Hemelvaart) en op vrijdag 3 november 2017 (de vrijdag na Allerheiligen). Hierdoor wordt een gelijke behandeling van de alle personeelsleden gewaarborgd.