31 mrt 2017 18:03

Aanrekening van het project van model 112 op de interdepartementale provisie Terrorisme

De ministerraad verleent op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Volksgezondheid Maggie De Block zijn toestemming om het project van model 112 aan te rekenen op de interdepartementale provisie Terrorisme.

De aanslagen van 22 maart 2016 hebben gewezen op de beperkingen van de werking van de 112/100-centra, bevoegd voor de dringende geneeskundige hulp en de brandweerdiensten, in het provinciale model en op de noodzaak om de centrales onderling te verbinden. Daarom moeten de 112/100-centra evolueren naar een supraprovinciale werkingswijze om de centrales onderling te verbinden in een netwerk, waardoor ze flexibeler, moderner en performanter worden.

Het model 112 bestaat uit drie onderdelen:

  • Precalltaking: sorteerproces op het nummer 112 voorafgaand aan de behandeling van de oproep dat niet langer dan 20 seconden mag duren. Precalltaking heeft als doel om de oproep door te verwijzen naar het correcte oproepcentrum (101 of 112), de taal van de oproeper te bepalen, nutteloze oproepen af te wijzen, publieke e-call oproepen te filteren.
  • Supraprovinciaal netwerk: elke bij de 112 inkomende oproep wordt prioritair doorverwezen naar het territoriaal en taalkundig bevoegde provinciale knooppunt
  • Creatie van het nummer 1722 voor niet-dringende oproepen: om niet-levensbedreigende brandweeroproepen te kunnen opvangen bij bijvoorbeeld een storm, sterke wind of hevige regens