31 mrt 2017 18:03

Verplichtingen van Belgocontrol op het vlak van voorzieningen voor de eindeloopbaankosten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol François Bellot een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de verplichtingen van Belgocontrol op het vlak van voorzieningen voor risico's en kosten voor disponibiliteit en verlof voorafgaand aan het pensioen van haar personeel. 

Er is nood aan een wettelijke basis om te verduidelijken dat het overheidsbedrijf niet verplicht is voorzieningen te vormen voor de eindeloopbaankosten van de luchtverkeersleiders en zodoende te vermijden dat de bedrijfsrevisoren elk jaar opnieuw voorbehoud maken bij de cijfers.

In dit kader wil het voorontwerp verduidelijken dat Belgocontrol geen voorziening moet vormen voor de verplichtingen van Belgocontrol op het vlak van voorzieningen voor risico's en kosten voor disponibiliteit en verlof voorafgaand aan het pensioen van haar personeel. Dit voorstel moet zorgen voor de vereiste rechtszekerheid en financiële transparantie tegenover de dwingende eisen van de vigerende Europese sectorale regelgeving.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.