31 mrt 2017 18:03

Verplichtingen voor luchtvaartmaatschappijen in verband met de verwerking van passagiersgegevens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van konink besluit goed ter uitvoering van de wet 25 december 2016 betreffende de verwerking van de passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen.

De wet voorziet in de verplichting voor de vervoerders en reisoperatoren in de verschillende transportsectoren (internationaal luchtvervoer, internationale hogesnelheidstreinen, geregeld internationaal busvervoer en internationaal maritiem transport) om de passagiersgegevens van passagiers, die van, naar en doorheen België reizen, door te sturen naar de passagiersgegevensbank. Per sector wordt in een koninklijk besluit het volgende vastgelegd:

  • de inwerkingtreding van de wet
  • de passagiersgegevens die voor deze sector worden doorgestuurd
  • de nadere regels met betrekking tot de verplichtingen van vervoerders en reisoperatoren en voor de doorgifte van de passagiersgegevens.

Het ontwerp van koninklijk besluit voor de uitvoering van de wet in de luchtvaartsector bepaalt enerzijds de verplichtingen van de luchtvaartmaatschappijen zijnde het aantal pushes en de tijdstippen waarop deze dienen te gebeuren, het versturen van accurate gegevens uiterlijk bij de tweede push en de conformiteitscheck. De conformiteitscheck bestaat erin om een vergelijking te maken tussen de informatie die zich op het ticket bevindt en de informatie op een identiteitsdocument en draagt bij tot de accuraatheid van de gegevens.  Anderzijds voorziet het ontwerp van koninklijk besluit ook de technische modaliteiten van de doorgifte van de passagiersgegevens.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State en aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.