31 mrt 2017 18:03

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) voerde op 21 maart 2017 een nieuwe dreigingsanalyse uit. Het niveau 3 blijft behouden. Na advies van het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid heeft de ministerraad beslist om de inzet van 1250 militairen op straat met een maand te verlengen, van 3 april 2017 tot 2 mei 2017. In dat aantal is ook rekening gehouden met een veiligheidsmarge van ongeveer 150 militairen (reserve-capaciteit die onmiddellijk inzetbaar is).

Het OCAD zal een nieuwe algemene evaluatie van de dreiging maken als voorbereiding op de werkzaamheden van het volgende Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid.