31 mrt 2017 18:03

Aanvullend pensioen van de tweede pijler voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over diverse bepalingen rond aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers.

Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. Overeenkomstig het regeerakkoord zorgt dit voorontwerp voor een sociaal kader dat zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, als meewerkende echtgenoot of als zelfstandige helper toelaat om naast het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), zoals georganiseerd door de programmawet (I) van 24 december 2002, een nieuwe vorm van aanvullend pensioen op te bouwen. Deze maatregel heft het verschil in behandeling op dat nog altijd bestond tussen de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon en de zelfstandigen met een vennootschap.