31 mrt 2017 18:03

Verdeling kredieten voor het dekken van uitgaven van maatregelen en nieuwe initiatieven in de strijd tegen terrorisme en radicalisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over een eerste verdeling van de provisie die dient om de uitgaven te dekken voor de versterking van de genomen maatregelen en de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme.

Het ontwerp van koninklijk besluit legt de eerste verdeling vast van de provisie die samenhangt met de strijd tegen terrorisme en radicalisme voor het jaar 2017. Er wordt een totaal bedrag van 2.703.774 euro verdeeld in vastlegging en 5.625.155 euro in vereffening.