31 mrt 2017 18:03

Implementatie van de beveiligingsmaatregelen van Brussels Airport Company

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van mobiliteit François Bellot een voorontwerp van wet goed tot bekrachtiging van de oplegging van de actieplannen en van de implementatie van de beveiligingsmaatregelen van Brussels Airport Company.

Na de aanslagen van 22 maart 2016 werden een reeks bijkomende beveiligingsmaatregelen opgelegd aan Brussels Airport Company. De maatregelen in kwestie waren bedoeld om de heropening van de luchthaven na de aanslagen te bespoedigen en te faciliteren. Ze hadden eveneens tot doel naar de toekomst toe de beveiligingsopvattingen binnen de luchthaven Brussel-Nationaal te omschrijven in het licht van de door de overheid opgelegde nieuwe context inzake beveiliging.

De tarieven van de luchthavenvergoedingen kunnen uitzonderlijk tijdens de looptijd van een vijfjarig gereguleerde periode gewijzigd worden als deze maatregelen betrekking hebben op de beveiliging, éénzijdig zijn opgelegd door de overheid en voortvloeien uit de wetgeving. Een wet ter bevestiging van de verplichting van deze veiligheidsmaatregelen met terugwerkende kracht moeten worden aangenomen om het proces van herziening van de luchthaventarieven te waarborgen. De terugwerkende kracht van de wetgeving kan worden gerechtvaardigd wanneer dit nodig is om een doelstelling van algemeen belang te bereiken, zoals de goede werking of de continuïteit van de openbare dienstverlening.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.