31 mrt 2017 18:03

Aanhangsel bij de bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor 2017-2018

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) voor de periode 2017-2018.

De wet van 10 juli 2016 regelde de overdracht van een deel van de opdrachten van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels (DIBISS) naar de RSZ. Het gaat meer bepaald om de toewijzing van nieuwe inningstaken aan en de integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van DIBISS in de RSZ.

Het aanhangsel heeft als doel die nieuwe taken van de RSZ op te nemen in de bestuursovereenkomst en dit voor de periode 2017 – 2018.