31 mrt 2017 18:03

Bestrijding van boviene virale diarree

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed ter bestrijding van boviene virale diarree.

Boviene virale diarree (BVD) is een economische ziekte die heel wat schade toebrengt aan bedrijven. Op vraag van de landbouwsector ging op 1 januari 2015 een verplicht BVD-bestrijdingsprogramma van start. Het verplicht virologisch onderzoek bij geboorte of invoer van jonge dieren en het verplicht onderzoek voor verkoop worden al toegepast.

De sector wenst verdere stappen te zetten in de eliminatie van het virus uit de Belgische rundveestapel. Een aantal maatregelen worden strikter zoals het verplicht afvoeren van een dier met een statuut "IPI" binnen de 45 dagen na kennisgeving door de vereniging. Anderzijds wordt, vanaf 1 juli 2017, voor goed presterende bedrijven een bedrijfscertificatie ingevoerd. Op deze bedrijven zal het virologisch onderzoek bij geboorte niet meer verplicht zijn, maar ter controle op herintroductie zal hier een alternatieve (serologische) vorm van monitoring worden toegepast.

Tegen ten laatste 1 januari 2018 dienen alle runderen met een statuut "BVD onbekend" bemonsterd te zijn met het oog op het uitvoeren van een virologisch onderzoek.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.