27 okt 2023 22:51

Benoeming van een lid van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude benoemt.

Paul Van Tigchelt, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee, wordt benoemd als lid van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.