11 mrt 2015 12:15

Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse van het INR

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over het ontslag en de benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 

Mevrouw Jana Jonckheere, economiste bij de Nationale Bank van België, wordt vanaf 1 februari 2015 benoemd als lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse. Ze vervangt de heer Stefaan Ide, wiens mandaat ze beëindigt.