13 mrt 2015 13:20

Ministerraad van 13 maart 2015

De ministerraad vergaderde op vrijdag 13 maart 2015 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

De eerste minister kondigde tijdens de persconferentie aan, dat de ministerraad in het kader van de uitvoering van het interprofessionele akkoord een aantal maatregelen voor de verdeling van de welvaartsenveloppe 2015-2016 heeft genomen. Als uitvoering hiervan stijgen een aantal uitkeringen, zoals de pensioenen en meer bepaald de minimumpensioenen.

Charles Michel herinnerde eraan dat op het vlak van de veiligheid het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) in zijn nieuwe evaluatie een algemeen niveau 2+ voor het land toekende en een niveau 3 voor bepaalde belangen of plaatsen. Voor de bewaking van deze plaatsen worden 210 militairen ingezet. Het justitiepaleis in Luik, Verviers en Hoei die onder niveau 2 vallen, vroegen om een specifieke bewaking. Om hieraan tegemoet te komen, worden ze door de politie bewaakt (en niet door het leger). Over één maand zal het OCAD een nieuwe analyse uitvoeren. 

Minister van Defensie Steven Vandeput kondigde vervolgens aan dat de Belgische defensie aan een multinationale ontmijningsoperatie in de baai van de Somme en aan een opleidingsopdracht voor de speciale eenheden van Tunesië  zal deelnemen.

De eerste minister verklaarde dat de ministerraad deze ochtend ook een nota heeft goedgekeurd voor de ontwikkeling van een strategische visie op het vlak van energie, zoals overeengekomen in het regeerakkoord. Minister van Energie Marie Christine Marghem kreeg het mandaat om het overleg met de gewesten voor dit interfederale dossier aan te vatten.

Overeenkomst en protocol tussen België en de Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de ministerraad zijn instemming betuigd met het voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst* en het protocol** tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen.

Overeenkomst tussen België en het eiland Man tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de ministerraad zijn instemming betuigd met het voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het eiland Man tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen.

Overeenkomst tussen België en Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de ministerraad zijn instemming betuigd met het voorontwerp van wet houdende instemming met het protocol* tot wijziging van de overeenkomst** tussen het Koninkrijk België en de staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting.