12 mrt 2015 11:50

Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de ministerraad zijn goedkeuring verleend aan het voorontwerp van wet houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie*.

Op 17 juni 2008 werden in Den Haag het Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, evenals het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie ondertekend door België, Nederland en Luxemburg.

In uitvoering van het verdrag werd met het Benelux Secretariaat-generaal, dat te Brussel is gevestigd, een zetelakkoord onderhandeld waarvan de bepalingen een aantal aspecten met betrekking tot voorrechten en immuniteiten verduidelijken die niet door het Protocol werden voorzien en die door België worden toegekend met het oog op de goede werking van het Secretariaat-generaal van de Benelux.

* ondertekend te Brussel op 3 februari 2012