12 mrt 2015 11:43

Overeenkomst en protocol tussen België en de Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de ministerraad zijn instemming betuigd met het voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst* en het protocol** tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen.

De overeenkomst volgt grotendeels het OESO-model van belastingverdrag (en voor bepaalde punten ook het UNO-Model). Het protocol is een aanvulling op de bepalingen van de overeenkomst die betrekking hebben op de uitwisseling van inlichtingen teneinde die bepalingen in overeenstemming te brengen met de internationale standaard die momenteel op dat vlak erkend wordt.

De tekst van de overeenkomst en van het protocol wordt gepubliceerd op de website van de administratie van fiscale zaken.

De overeenkomst en het protocol zullen binnenkort ter goedkeuring aan het federale Parlement worden voorgelegd. Aangezien het gaat om gemengde verdragen zullen ze eveneens aan de instemming van de parlementen van de gewesten moeten worden voorgelegd.

* ondertekend te Brussel op 27 april 2006
** ondertekend te Brussel op 14 juli 2009