12 mrt 2015 11:37

Overheidsopdracht met betrekking tot de technische evolutie van het geheel van elementen van Sitran

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met het opstarten van een overheidsopdrachtenprocedure met betrekking tot de technische evolutie en functionele actualisering van het geheel van elementen van Sitran.

Sitran (Signalétique Transversal) groepeert, met zijn historiek, alle beschikbare gegevens van de personen (fysieke en rechtspersonen) die de FOD Financiën in de uitoefening van zijn missies nodig heeft. Sitran is een systeem dat toelaat om op een performante manier te beschikken over een kopie van de persoonlijke gegevens afkomstig uit verschillende authentieke bronnen voor de toepassingen van de FOD Financiën.