11 mrt 2015 12:30

Bedrag van het terugverdieneffect als gevolg van de btw-verlaging op elektriciteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vaststelt van het terugverdieneffect dat voortvloeit uit de verlaging van de btw op elektriciteit, voor het jaar 2014.

Het Planbureau stelde het bedrag van het terugverdieneffect vast op 328 miljoen euro voor het jaar 2014. Dat bedrag wordt afgetrokken van de nieuwe alternatieve financiering, nl. 0,35% van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde met een minimum van 102,3 miljoen euro.