12 mrt 2015 16:36

Verbintenissen van België tijdens de ESA-ministerraad

Op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs neemt de ministerraad nota van de verbintenissen die België tijdens de ESA-ministerraad (ESA = Europees Ruimtevaartagentschap) in Luxemburg op 2 december 2014 heeft aangegaan.

De beslissingen die tijdens de ESA-ministerraad werden genomen hebben betrekking op:

  • de ontwikkeling van een draagraket van de nieuwe generatie (Ariane 6), de verdere ontwikkeling van de draagraket Vega (Vega C) alsook de ondersteuning van de exploitatie van de huidige draagraketten (Ariane 5 en Vega) voor de periode 2015-2016
  • de dekking van de exploitatiekosten van het internationaal ruimtestation (ISS) voor de periode  2015-2017
  • de deelname aan de ESA-programma's waarop niet volledig was ingetekend of waarop extra moest worden ingetekend
  • de vastlegging van de grote lijnen van de verdere ontwikkeling van het ESA in een veranderende mondiale en Europese context, in het bijzonder de aard van de toekomstige relaties tussen het ESA en de Europese Unie