12 mrt 2015 11:44

Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en Jordanië

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed tot instemming met een luchtvaartovereenkomst* tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië anderzijds.

Deze overeenkomst heeft als doel een geleidelijke liberalisering van de luchtvaartbetrekkingen tussen de Europese Unie en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, in ruil voor een geleidelijke overname van de communautaire verworvenheden inzake luchtvaart door Jordanië.

Ze kadert in het stappenplan dat de Raad van de Europese Unie in juni 2005 heeft vastgelegd, teneinde het externe beleid van de Europese Unie op het vlak van de burgerluchtvaart te ontwikkelen.

Naast de vrijmaking van de markt zorgt deze overeenkomst enerzijds voor een hoger en uniform niveau van veiligheid, beveiliging en luchtverkeersbeheer dankzij de afstemming van de Jordaanse wetgeving op die van de Europese Unie, en anderzijds voor de toepassing van de communautaire regels inzake concurrentie. Deze harmonisatie van de normen zou dus eerlijke concurrentievoorwaarden moeten aanbieden.

* ondertekend op 15 december 2010