12 mrt 2015 19:12

Maximale marge voor loonkostenontwikkeling in 2015 en 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat de maximale marge voor loonkostenontwikkeling in 2015 en 2016 vastlegt.

De maximale marge voor loonkostenontwikkeling in 2015 en 2016 wordt vastgelegd op 0% in 2015 en 0,5% in 2016 van de brutoloonmassa, als totale kost voor de werkgever en alle lasten inbegrepen. In 2016 mag de maximale marge voor de loonkostontwikkeling met netto 0,3% worden verhoogd zonder bijkomende kosten voor de werkgever.

De maatregel zal bijdragen tot de versterking van de concurrentiepositie van de Belgische ondernemingen binnen de Europese context.