12 mrt 2015 11:39

Verlenging van de steun aan het gecombineerd vervoer en het verspreid vervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant een voorontwerp van wet goed dat de steunmaatregelen verlengt aan het gecombineerd vervoer en het verspreid vervoer voor de periode 2015-2016.

Het aanmoedigen van het goederenspoorvervoer heeft een gunstige impact op het milieu. Het gecombineerd en het vespreid vervoer maken het mogelijk om het aantal vrachtwagens op de wegen te verminderen en dus de productie van CO2 te verminderen. Een systeem van subsidies bestaat sinds 2005 voor het gecombineerd vervoer en sinds 2013 voor het verspreid vervoer. Het systeem was geldig tot en met 31 december 2014.

Gelet op de rol van het vervoer voor de Belgische economie moet de verlenging in 2015-2016 van de steunmaatregelen aan de ondernemingen - waarbij die ondernemingen worden aangespoord om een beroep te doen op duurzame transportmiddelen - het voor de spoorsector mogelijk maken om de komende twee jaar beter te weerstaan aan de concurrentie van het wegvervoer. 

Het voorontwerp beoogt het invoeren in een wet van verschillende artikelen die het volgende wijzigen: 

  • de programmawet van 22 december 2008
  • het koninklijk besluit van 15 juli 2009 betreffende de bevordering van het gecombineerd spoorvervoer van intermodale transporteenheden voor de periode 2009-2012
  • de wet van 27 december 2012 houdende diverse dringende bepalingen

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.